نوشته‌ها

قوانین و ضوابط فضاهای سبز شهری! آنچه باید بدانید.

با روند رو به رشد جمعیت در جهان و پیشرفت شهرنشینی، انسان‌ها از طبیعت دور شده‌اند و  دخالت در محیط‌های طبیعی آسیب‌های فراوانی را به محیط زیست و زیستگاه‌های سایر موجودات وارد کرده است. برای رفع این مشکل انسان‌ها  اقدام به احداث فضای سبز در شهرها نموده اند. فضای سبز شهری بخشی از فضاهای شهر است که گیاهان مختلفی نظیر درختان، درختچه‌ها، گل‌ها، چمن‌ها و موارد دیگر را در برمی گیرد. این فضاها بر اساس قوانین و معیارهای گوناگون در بخش‌های مختلف شهرها احداث می‌شوند. طبیعتا ایجاد چنین فضاهایی در شهرها مستلزم قوانینی است! قوانین و ضوابط فضاهای سبز شهری! برای خواندن مطالب بیش‌تر در مورد طراحی فضای شهری، می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

ضوابط و قوانین فضای سبز شهری

طراحی فضای سبز شهری و نکات آن

دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به اهمیت فضاهای سبز شهری در کشور اقدام به مطالعه و بررسی ضوابط فضاهای سبز شهری کرده است. در این مطلب بستو شما را با برخی از این قوانین و ضوابط آشنا می‌کند. با ما همراه باشید.

قوانین و ضوابط فضاهای سبز شهری

بررسی فضاهای سبز شهری از دیدگاه زیست محیطی، شامل مواردی چون کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، بهبود شرایط زیست اقلیمی در شهر، افزایش کیفیت آب‌های زیرزمینی هم چنین کاهش گازهای گلخانه ای است.  هم چنین فضای سبز می تواند به طور قابل توجهی دمای هوا را کاهش دهد و به عنوان بخشی از دید و منظر شهری، تامین کننده ارزشهای زیبایی شناختی ذهنی مردم باشد. ضوابط طراحی فضای سبز شهری در سال ۱۳۷۹ در راستای کمک برای بهبود وضعیت فعلی کشور تهیه شده است.

نکات:

۱ .  توسعه ی فضای سبز شهری باید براساس نگرشی درست نسبت به نیازهای زیست محیطی و اجتماعی شهر و نیز امکانات و سیاست گذاری های ارتقای بهره وری و توسعه ی پایدار صورت گیرد . به طورکلی، هدف از بهسازی و توسعه ی فضای سبز شهری باید حفاظت و حمایت از فضاهای طبیعی و سبز موجود و افزایش توان و بازدهی اکولوژیکی باشد.

۲ . برنامه ریزی زمین، به معنای فرآیندی به منظور هدایت توسعه ی زمین ، مرتبط با منابع طبیعی و نیازهای انسان است.
۳ . فرآیند برنامه ریزی، باید دارای دو ویژگی باشد : برای همه دست اندر کاران  قابل اجراء و عملی باشد و از نظر همه ی متخصصی، معتبر باشد. همچنین باید منابع محیطی، منابع اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

۴ . عوامل اکولوژیک موثر در فرآیند برنامه ریزی برای محدوده ای از زمین ، باید شناسایی شوند. مواردی مانند، اقلیم ، منابع آبی، زمین شناسی و خاک شناسی، پوشش گیاهی و پراکنش جانوری و غیره.

قوانین فضای سبز

قوانین و ضوابط فضاهای سبز شهری:فرآیند برنامه ریزی

مراحل و فرآیند برنامه ریزی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱ . ارزیابی محیط طبیعی
۲ . تجزیه و تحلیل استفاده کنندگان و قوانین آن ها درمورد تامین تسهیلات مورد نیاز هر فعالیت
۳ . ارزیابی توان زمین
۴ . ارزیابی امکان و ایجاد تغییر در خصوصیات فیزیکی زمین
۵ . ارزیابی آثار هر گونه تغییری در جنبه های فیزیکی

اصول طراحی فضای سبز

  • طراحی فضای سبز، باید مبتنی بر راحتی، زیبایی، دوام و صرفه ی اقتصادی و احترام به محیط طبیعی باشد.
  • در طراحی فضای سبز ، از گیاهان به عنوان عناصر معماری استفاده می‌شود که باید دارای ویژگی‌های منحصر به فردی باشند. این ویژگی ها باید براساس
    اصول زیبایی شناختی، ریتم، تناسب، تعادل و توازن باشد.

فضای سبز شهری

ضوابط طراحی فضای سبز

ضوابط و مقررات عام
شامل مقرراتی می شود که به صورت قانون در سطح  شهرهای کشور ، لازم الاجرا هستند.
نکاتی نظیر مرکزیت، دسترسی، سلسه مراتبی، سازگاری با کاربری های مجاور و غیره باید مورد توجه قرار گیرد.

ضوابط برنامه ریزی در بخش‌های مختلف نظیر پارک‌ها، پارک‌های ملی، باغ، میادین و غیره با یکدیگر متفاوت است.

قوانین انتخاب گیاهان در طراحی
فضای سبز

۱ .  در انتخاب گونه های گیاهی، باید همواره مسایل بوم شناختی را مدنظر قرار گرفته شود.

۲ . یکی از مهمترین ویژگی‌های بوم شناختی، حفظ تنوع گونه ای است که باید در عرصه های کلان مدنظر قرار داده شود.

۳ . ضوابط کاشت درختان بر اساس اندازه و فاصله کاشت و حدود گسترش ریشه باید رعایت شود.

۴ . دستورالعمل و ضوابط هرس حتما باید مورد توجه قرار گیرد.

۵ . قوانین بهره برداری و نگهداری سیستم های آبیاری فضای سبز باید مورد بررسی و توجه باشند.

۶٫ سازگاری هر گونه گیاهی با محیط و سایر گونه‌ها باید بررسی شود.

۷٫ مسئله گونه‌های غیربومی باید با دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

انتخاب گیاهان باید بر اساس اصول زیر باشد:

انتخاب گیاهان براساس نیاز طراحی.

انتخاب گیاهان براساس پراکنش جغرافیایی گیاهان.

انتخاب گیاهان براساس نیاز های بیولوژیک گیاهان.

 انتخاب گیاهان براساس معیارهای زیبایی شناختی.

قوانین فضای سبز شهرها

در این نوشتار مطالب و نکاتی را در مورد قوانین و ضوابط فضاهای سبز شهری مطالعه کردید. برای اطلاع از جزئیات بیش‌تر می‌توانید به لینک زیر مراجعه کرده و فایل مورد نظر را دانلود کنید:

قوانین فضای سبز شهری

از همراهی شما با بستو سپاسگزاریم.