مشاوره

مشاوره

شرکت بستو خدمات مشاوره ای در حوزه های طراحی و اجرای روف گاردن،محوطه سازی و فضای سبز،بازسازی و نوسازی ارائه می نماید. 

مشاورین بستو افرادی تحصیل کرده و دارای تجارب بالا در اجرای پروژه های داخلی و خارجی می باشند.

بازدید اولیه به صورت رایگان توسط کارشناسان معماری بستو در محیط شما صورت می گیرد و بستو دارای اکیپ های اجرایی در سراسر کشوربا زیر ساخت های لازم جهت اجرای پروژه ها می باشد.