خدمات

شرکت بستو ارائه دهنده خدمات معماری از جمله طراحی و ساخت روف گاردن ، محوطه سازی و ایجاد فضای سبز و بازسازی و نوسازی می باشد.

بازدید اولیه به صورت رایگان توسط کارشناسان معماری بستو در محیط شما صورت می گیرد و بستو دارای اکیپ های اجرایی در سراسر کشوربا زیر ساخت های لازم جهت اجرای پروژه ها می باشد.

روف گاردن

محوطه سازی

نوسازی و بازسازی

طراحی دکوراسیون

مشاوره